WielrennenMaastricht.nl

Disclaimer, Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

WielrennenMaastricht.nl maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven op de website. Dit zijn Google, Daisycon en Tradetracker. WielrennenMaastricht.nl en de genoemde bedrijven kunnen informatie over bezoeken aan en bezoekers van deze website gebruiken voor analysedoeleinden, om advertenties weer te geven die beter op de interesses van de bezoekers zijn afgestemd (gepersonaliseerde advertenties) en om de resultaten van advertenties te meten. Gebruikers kunnen deze website enkel (blijven) gebruiken nadat zij toestemming hebben gegeven voor het gebruik van cookies of andere lokale opslag en het verzamelen, delen en gebruiken van persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. De door gebruikers verstuurde gegevens en correspondentie worden in alle gevallen vertrouwelijk en conform de huidige wetgeving behandeld. Voor de genoemde partnerbedrijven geldt in het bijzonder het navolgende.

Betreffende Google:
Deze site maakt gebruik van de volgende Google diensten: Analytics en AdSense. Klik hier voor de pagina Privacy en voorwaarden van Google. Daar wordt uitgelegd op welke wijze Google de persoonsgegevens van bezoekers gebruikt als zij toestemming geven op deze website. Klik hier om uw toestemming in te trekken.

Betreffende Daisycon:
Deze website maakt gebruik van de diensten van Daisycon om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat. Om deze dienst uit te kunnen voeren maakt onze partner Daisycon gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet Daisycon dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan Daisycon verklaard door de Algemene publisher voorwaarden te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. Klik hier om meer te lezen over de affiliate cookies en het privacybeleid van Daisycon.

Betreffende TradeTracker.com:
Deze website maakt gebruik van de diensten van TradeTracker.com. Deze diensten hebben tot doel adverteerders en publishers duidelijk te maken welke door publishers getoonde advertenties geleid hebben tot welke omzet, leads of andere acties voor adverteerders. Hierdoor hoeft de adverteerder een publisher alleen te betalen wanneer de getoonde advertentie van de publisher (of een andere benodigde actie) iemand doorverwijst naar de adverteerder en die persoon een aankoop doet. Om dit inzicht te verkrijgen, maakt TradeTracker gebruik van gegevens, waaronder cookies. Deze gegevens houden verband met personen, maar deze personen worden niet met hun naam aangeduid. Het betreft pseudonieme gegevens die betrekking hebben op één doorverwijzing van een persoon van de ene website naar de andere, en vervolgens een bevestiging dat de aankoop is verricht. Ook houdt TradeTracker een database bij van doorverwijzingen naar afzonderlijke apparaten. Zo kan TradeTracker zien of een advertentie die iemand op het ene apparaat, bijvoorbeeld een telefoon, bekijkt, ertoe leidt dat die persoon op een van zijn of haar andere apparaten, bijvoorbeeld een laptop, overgaat tot een aankoop. Deze database maakt het identificeren van mensen aan de hand van hun naam onmogelijk en ook TradeTracker zelf is hiertoe niet in staat. TradeTracker bouwt geen profielen op die de aankoopgeschiedenis van personen in de loop van tijd weergeven. Daarnaast richt TradeTracker geen advertenties voor producten en diensten op personen op basis van hun geconstateerde interesses. TradeTracker meet alleen de effectiviteit van specifieke online advertenties. Klik hier om meer te lezen over de affiliate cookies en hier voor meer info over het privacybeleid van TradeTracker.

Aansprakelijkheid

WielrennenMaastricht.nl spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site (en in de bijbehorende nieuwsbrief) juist te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site.

WielrennenMaastricht.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van, toegang tot, en gebruik van de - al dan niet door derden aangeboden- onderdelen van de website WielrennenMaastricht.nl en/of de bijbehorende nieuwsbrief. WielrennenMaastricht.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de eigenaar van deze website.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. WielrennenMaastricht.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. WielrennenMaastricht.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.

Op WielrennenMaastricht.nl aangeboden producten worden niet door WielrennenMaastricht.nl zelf verkocht, maar via partnerbedrijven. WielrennenMaastricht.nl aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade na bestelling van producten: daarvoor is uitsluitend het partnerbedrijf verantwoordelijk. De vermelde prijzen gelden uitsluitend als indicatie en kunnen in de tussentijd door de verkopende partij zijn gewijzigd, de prijs gehanteerd door de partner is bindend.

Copyright

Niets van deze site of uit de nieuwsbrief mag zonder schriftelijke toestemming van WielrennenMaastricht.nl worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur behoren toe aan WielrennenMaastricht.nl. Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan WielrennenMaastricht.nl toesturen, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan WielrennenMaastricht.nl en vrijwaren WielrennenMaastricht.nl derhalve van aanspraken van derden. WielrennenMaastricht.nl is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.