WielrennenMaastricht.nl

Disclaimer

Informatie op de site en in de nieuwsbrief

WielrennenMaastricht.nl spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site juist te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site.

Privacy

WielrennenMaastricht.nl maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven op de website. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie over bezoeken aan deze of andere websites om advertenties weer te geven die beter op de interesses van de bezoekers zijn afgestemd. Klik hier voor meer informatie of om te voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken.

De door gebruikers verstuurde gegevens en correspondentie worden in alle gevallen vertrouwelijk en conform de huidige wetgeving behandeld.

Aansprakelijkheid

WielrennenMaastricht.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van, toegang tot, en gebruik van de - al dan niet door derden aangeboden- onderdelen van de website WielrennenMaastricht.nl en/of de bijbehorende nieuwsbrief. WielrennenMaastricht.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de eigenaar van deze website.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. WielrennenMaastricht.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. WielrennenMaastricht.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.

Op WielrennenMaastricht.nl aangeboden producten worden niet door WielrennenMaastricht.nl zelf verkocht, maar via partnerbedrijven. WielrennenMaastricht.nl aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade na bestelling van producten: daarvoor is uitsluitend het partnerbedrijf verantwoordelijk. De vermelde prijzen gelden uitsluitend als indicatie en kunnen in de tussentijd door de verkopende partij zijn gewijzigd, de prijs gehanteerd door de partner is bindend.

Copyright

Niets van deze site of uit de nieuwsbrief mag zonder schriftelijke toestemming van WielrennenMaastricht.nl worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur behoren toe aan WielrennenMaastricht.nl. Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan WielrennenMaastricht.nl toesturen, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan WielrennenMaastricht.nl en vrijwaren WielrennenMaastricht.nl derhalve van aanspraken van derden. WielrennenMaastricht.nl is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.