WielrennenMaastricht.nl

RSS

Met de RSS-feed van WielrennenMaastricht.nl word je op eenvoudige wijze op de hoogte gehouden van het laatste nieuws van deze website. Dit is een combinatie van regionaal wielernieuws en nieuwe of bijgewerkte pagina's op deze site. Dit is het adres van de feed:

https://www.wielrennenmaastricht.nl/feed.xml

rss-readers

Je kunt een rss-feed lezen met een speciaal programma, bijvoorbeeld RSS bandit (voor Windows).

Feeds kunnen ook online of met een app worden bekeken:

feed toevoegen aan rss-reader

De meeste RSS-readers herkennen feeds automatisch: klik op de link naar de rss-feed en kopieer het adres uit de adresbalk bovenaan.